MÁY NÉN KHÍ (CÓ DẦU)

Máy nén khí Compair L160 – L250

L160(RS)~L250 (RS) | Trưc tiếp
Công suất: 215 ~ 340HP/ 160~250kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar
Dải lưu lượng: 349 ~ 2820 m3/giờ

Máy nén khí Compair L90 – L132

L90(RS)~L132 (RS) | Trưc tiếp
Công suất: 120 ~ 180HP/ 90~132kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar
Dải lưu lượng: 30 ~ 1464 m3/giờ

Máy nén khí Compair L55 – L80

L55(RS)~L80(RS) | Trưc tiếp

Công suất: 75 ~ 100HP/ 55~75kW

Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 132 ~ 883 m3/giờ

Máy nén khí Compair L30 – L45

Công suất: 45 ~ 60HP/ 30~45kW

Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 300 ~ 520 m3/giờ

CSL 2.2~15kW | Dây đai

Công suất: 3 ~ 20HP/ 2.2~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 13.2 ~ 97.86 m3/giờ

CSM 5.5~15kW | Dây đai

Công suất: 7.5 ~ 20HP/ 5.5~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 41.8 ~ 111.6 m3/giờ

CSA (IVR) 4~15kW | Dây đai

Công suất: 5.5 ~ 20HP/4~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 29.1 ~ 120 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSB (IVR) 11~30kW | Dây đai

Công suất: 15 ~ 40 HP/11~30kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 71 ~ 238 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSC (IVR) 30~75kW| Dây đai

Công suất: 40~ 100HP/ 30~75kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 208 ~ 691 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSD 55~75kW | Dây đai

Công suất: 75 ~ 100 HP/ 55~75 kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 425~ 691 m3/giờ

DRA (IVR) 11 ~ 15kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 15~ 20HP/ 11~15 kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 12,5Bar

Dải lưu lượng: 15,5 ~ 137 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

DRB (IVR) 22 ~ 37kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 30~ 50HP/ 22~37 kW

Áp suất làm việc: 7,5 ~ 13 Bar

Dải lưu lượng: 172 ~ 367 m3/giờ

Tùy chọn: Điều khiển biến tần IVR