MÁY NÉN KHÍ (KHÔNG DẦU)

Máy nén khí không dầu Compair Ultima U75 – U160

U75~U160 | Trực tiếp
Công suất: 75~160kW
Áp suất làm việc: 4 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 402 ~ 1398 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair S04 – S15

S04~S15 | Dây đai
Công suất: 4~15kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 23.6 ~ 106 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair D15H(RS) – D110HRS

D15H(RS)~D110HRS | Trực tiếp
Công suất: 15~110kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 19.2 ~ 1113 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair D75 – D315RS

D75~D315RS | Trực tiếp
Công suất: 75~315kW
Áp suất làm việc: 4 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 533 ~ 3060 m3/giờ

WIS 11~55kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 20~ 75 HP/ 15~55kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 12.5Bar

Dải lưu lượng: 78 ~ 556 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần (V)