MÁY NÉN KHÍ (CÓ DẦU)

DRC (IVR) 30 ~ 45kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 40 ~ 60HP/ 30~45kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 12,5Bar

Dải lưu lượng: 255 ~ 492 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

DRD (IVR) 55 ~ 75kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 75 ~ 100HP/ 55~75kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 13 Bar

Dải lưu lượng: 565 ~ 856 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

DRE (IVR) 75~110kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 100~150HP/ 75~110kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 12,5 Bar

Dải lưu lượng: 610 ~ 1201 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần

DRF (IVR) 132~315kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 180~420HP/ 132~315kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 13 Bar

Dải lưu lượng: 328 ~ 3139 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR