Máy nén khí CECCATO có dầu

CSL 2.2~15kW | Dây đai

Công suất: 3 ~ 20HP/ 2.2~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 13.2 ~ 97.86 m3/giờ

CSM 5.5~15kW | Dây đai

Công suất: 7.5 ~ 20HP/ 5.5~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 41.8 ~ 111.6 m3/giờ

CSA (IVR) 4~15kW | Dây đai

Công suất: 5.5 ~ 20HP/4~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 29.1 ~ 120 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSB (IVR) 11~30kW | Dây đai

Công suất: 15 ~ 40 HP/11~30kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 71 ~ 238 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSC (IVR) 30~75kW| Dây đai

Công suất: 40~ 100HP/ 30~75kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 208 ~ 691 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSD 55~75kW | Dây đai

Công suất: 75 ~ 100 HP/ 55~75 kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 425~ 691 m3/giờ

DRA (IVR) 11 ~ 15kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 15~ 20HP/ 11~15 kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 12,5Bar

Dải lưu lượng: 15,5 ~ 137 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

DRB (IVR) 22 ~ 37kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 30~ 50HP/ 22~37 kW

Áp suất làm việc: 7,5 ~ 13 Bar

Dải lưu lượng: 172 ~ 367 m3/giờ

Tùy chọn: Điều khiển biến tần IVR

DRC (IVR) 30 ~ 45kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 40 ~ 60HP/ 30~45kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 12,5Bar

Dải lưu lượng: 255 ~ 492 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

DRD (IVR) 55 ~ 75kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 75 ~ 100HP/ 55~75kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 13 Bar

Dải lưu lượng: 565 ~ 856 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

DRE (IVR) 75~110kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 100~150HP/ 75~110kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 12,5 Bar

Dải lưu lượng: 610 ~ 1201 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần

DRF (IVR) 132~315kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 180~420HP/ 132~315kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 13 Bar

Dải lưu lượng: 328 ~ 3139 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR