Dự án


Dự án 16

EURO-AIR bàn giao thành công Hệ thống khí nén 75kW Công suất 75 kW Áp lực khí 08 bar Kiểu máy tốc độ cố định Sản xuất tại Bỉ


Dự án 15

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Vĩnh phúc Công suất 45 kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 08 bar Kiểu máy Biến tần Sản xuất tại Bỉ


Dự án 14

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Đà Nẵng Công suất 90kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 08 bar Kiểu máy Biến tần Sản xuất tại Bỉ


Dự án 13

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hà Nội Công suất 37kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 08 bar Kiểu máy tốc độ cố định Sản xuất tại Bỉ


Dự án 12

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hà Nội Công suất 75 kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 08bar Kiểu máy tốc độ cố định Sản xuất tại Bỉ


Dự án 11

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hà Nội   Công suất 22kW Áp lực khí 8bar Kiểu máy tốc độ cố định Sản xuất tại Italy


Dự án 10

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hải Phòng Công suất 160 kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 10bar Kiểu máy biến tần Sản xuất tại Bỉ


Dự án 9

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hải Dương Công suất 75kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 10bar Kiểu máy biến tần Sản xuất tại Bỉ


Dự án 8

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hà Nội Công suất 15kW Áp lực khí 8bar Kiểu máy tốc độ cố định Sản xuất tại Italy


Dự án 7

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Đông Anh – Hà Nội Công suất 90kW kèm bình tích và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 8 bar Kiểu tốc độ cố định Sản xuất tại Italy


Dự án 6

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Thái Nguyên Công suất 45 kW kèm máy sáy hí và bình tích khí đồng bộ Áp lực 8 bar Kiểu tốc độ cố định Sản xuất tại Bỉ


Dự án 5

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hải Phòng Công suất 132 kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 10bar Kiểu máy biến tần Sản xuất tại Bỉ