Dự án


Dự án 4

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hà Nội Công suất 45 kW kèm máy sấy, bình tích khí đồng bộ Áp lực 8 bar Kiểu tốc độ cố định Sản xuất tại Bỉ


Dự án 3

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Bắc Ninh Công suất 75kW & 132kW kèm máy sấy, bình tích khí đồng bộ Áp lực 8 bar Kiểu tốc độ cố định Sản xuất tại Bỉ


Dự án 2

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Bắc Ninh Công suất 45kW và máy sấy, bình tích khí đồng bộ Áp lực khí : 10 bar Kiểu máy biến tần Sản xuất tại Bỉ


Dự án 1

EURO-AIR triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí cho chủ đầu tư tại Hưng Yên Công suất 45kW và máy sấy đồng bộ Áp lực khí 10bar Kiểu máy biến tần Sản xuất tại Bỉ