Nguyên lý hoạt động của máy nén khí trục vít


Chu trình hoạt động của máy nén khí trục vít như sau:

Khí ngoài môi trường ( có lẫn hơi ẩm, bụi bẩn) được hút qua bộ lọc khí đầu vào (lọc khí sẽ giữ bụi bẩn lại) sau đó khí đi qua van cửa nạp do sự chênh áp khi trục vít được gia tốc bằng động cơ. Khi đó dầu cũng được hút vào từ bình tách hòa lẫn với không khí và được nén trong khoang nén bằng nguyên lý giảm thể tích trên các rãnh Roto cụm nén. Dầu và khí được nén lên một áp suất nhất định (được cài đặt trên bộ điều khiển) và trộn lẫn với nhau đi qua bình tách,

Khí được tách với dầu bằng nguyên lý tách ly tâm trong bình tách, dầu nặng hơn sẽ rơi xuống dưới đáy bình tách, khí và một lượng hơi dầu nhẹ hơn sẽ đi lên và dầu được tách thêm một lần nữa với khí bằng lọc tách dầu. Khí sau đó đi qua van áp suất tối thiểu lên giàn làm mát, sau khi khí được làm mát sẽ đi qua bộ tách nước và sau đó đi ra ngoài ( khí này vẫn còn lẫn hơi nước sẽ được tách trên bình tích và máy sấy khí nếu hệ thống phía sau được lắp đặt bình tích khí và máy sấy).

Dầu trong bình tách sẽ được phun vào cụm nén tuần hoàn dựa vào nguyên lý chênh áp, trên đường tuần hoàn của dầu vào cụm nén sẽ có một van hằng nhiệt, nếu nhiệt độ dầu cao hơn một nhiệt độ được thiết lập (nhiệt độ này tùy vào từng nhà cung cấp máy nén khí đặt) thì dầu sẽ được đưa lên giàn làm mát dầu sau đó mới quay về cụm nén. Nếu nhiệt độ dầu thấp hơn nhiệt độ thiết lập mở cửa van hằng nhiệt lên giàn nóng thì dầu sẽ được đưa thẳng về cụm nén và trên đường ống đưa dầu về cụm nén sẽ có một bộ lọc dầu phía trước có tác dụng làm sạch dầu). Một lượng dầu còn sót lại dưới đáy lõi lọc tách cũng được hút về cụm nén theo nguyên lý chênh áp.

Cứ như vậy khí sẽ được hút ngoài môi trường và nén và cho lên áp suất theo thiết lập trên hệ thống và được dẫn đến các thiết bị cần sử dụng phía sau, Dầu thì được tuần hoàn trong hệ thống!

 

0932.993.822