Máy nén khí COMPAIR

Máy nén khí không dầu Compair Ultima U75 – U160

U75~U160 | Trực tiếp
Công suất: 75~160kW
Áp suất làm việc: 4 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 402 ~ 1398 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair S04 – S15

S04~S15 | Dây đai
Công suất: 4~15kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 23.6 ~ 106 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair D15H(RS) – D110HRS

D15H(RS)~D110HRS | Trực tiếp
Công suất: 15~110kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 19.2 ~ 1113 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair D75 – D315RS

D75~D315RS | Trực tiếp
Công suất: 75~315kW
Áp suất làm việc: 4 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 533 ~ 3060 m3/giờ

Máy nén khí Compair L160 – L250

L160(RS)~L250 (RS) | Trưc tiếp
Công suất: 215 ~ 340HP/ 160~250kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar
Dải lưu lượng: 349 ~ 2820 m3/giờ

Máy nén khí Compair L90 – L132

L90(RS)~L132 (RS) | Trưc tiếp
Công suất: 120 ~ 180HP/ 90~132kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar
Dải lưu lượng: 30 ~ 1464 m3/giờ

Máy nén khí Compair L55 – L80

L55(RS)~L80(RS) | Trưc tiếp

Công suất: 75 ~ 100HP/ 55~75kW

Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 132 ~ 883 m3/giờ

Máy nén khí Compair L30 – L45

Công suất: 45 ~ 60HP/ 30~45kW

Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 300 ~ 520 m3/giờ

Máy nén khí Compair L160 – L250

L160(RS)~L250 (RS) | Trưc tiếp
Công suất: 215 ~ 340HP/ 160~250kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar
Dải lưu lượng: 349 ~ 2820 m3/giờ

Máy nén khí Compair L90 – L132

L90(RS)~L132 (RS) | Trưc tiếp
Công suất: 120 ~ 180HP/ 90~132kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar
Dải lưu lượng: 30 ~ 1464 m3/giờ

Máy nén khí Compair L55 – L80

L55(RS)~L80(RS) | Trưc tiếp

Công suất: 75 ~ 100HP/ 55~75kW

Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 132 ~ 883 m3/giờ

Máy nén khí Compair L30 – L45

Công suất: 45 ~ 60HP/ 30~45kW

Áp suất làm việc: 5 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 300 ~ 520 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair Ultima U75 – U160

U75~U160 | Trực tiếp
Công suất: 75~160kW
Áp suất làm việc: 4 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 402 ~ 1398 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair S04 – S15

S04~S15 | Dây đai
Công suất: 4~15kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 23.6 ~ 106 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair D15H(RS) – D110HRS

D15H(RS)~D110HRS | Trực tiếp
Công suất: 15~110kW
Áp suất làm việc: 5 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 19.2 ~ 1113 m3/giờ

Máy nén khí không dầu Compair D75 – D315RS

D75~D315RS | Trực tiếp
Công suất: 75~315kW
Áp suất làm việc: 4 ~ 10Bar
Dải lưu lượng: 533 ~ 3060 m3/giờ