Máy nén khí CECCATO

DRF (IVR) 132~315kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 180~420HP/ 132~315kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 13 Bar

Dải lưu lượng: 328 ~ 3139 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSL 2.2~15kW | Dây đai

Công suất: 3 ~ 20HP/ 2.2~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 13.2 ~ 97.86 m3/giờ

CSM 5.5~15kW | Dây đai

Công suất: 7.5 ~ 20HP/ 5.5~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 41.8 ~ 111.6 m3/giờ

CSA (IVR) 4~15kW | Dây đai

Công suất: 5.5 ~ 20HP/4~15kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 29.1 ~ 120 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSB (IVR) 11~30kW | Dây đai

Công suất: 15 ~ 40 HP/11~30kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 71 ~ 238 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSC (IVR) 30~75kW| Dây đai

Công suất: 40~ 100HP/ 30~75kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 208 ~ 691 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần IVR

CSD 55~75kW | Dây đai

Công suất: 75 ~ 100 HP/ 55~75 kW

Áp suất làm việc: 8 ~ 13Bar

Dải lưu lượng: 425~ 691 m3/giờ

WIS 11~55kW | Truyền động bánh răng

Công suất: 20~ 75 HP/ 15~55kW

Áp suất làm việc: 7 ~ 12.5Bar

Dải lưu lượng: 78 ~ 556 m3/giờ

Tùy chọn: điều khiển biến tần (V)