Gói dịch vụ AirCare

 Là gói dịch vụ chăm sóc hệ thống khí nén chuyên nghiệp của chúng tôi với các gói dịch vụ từ 2000h cho đến 24000h, đảm bảo hệ thống khí nén của bạn sẽ luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu suất cao nhất, tối ưu thời gian cho bạn để tập trung vào những việc quan trọng hơn!

   2000h 

   4000h 

   8000h 

 24000h 

 

Dữ liệu đang được cập nhật!!!
Dữ liệu đang được cập nhật!!!