CDX Series

CDX series là dòng máy sấy khí hiệu suất cao của CECCATO.
Bảo vệ hệ thống đường ống chống gỉ và dò khí
Cho chất lượng sản phẩm cao hơn.
Tăng hiệu suất tổng thể của toàn nhà máy
• Bảo vệ thiết bị sử dụng khí nén 

https://www.youtube.com/watch?v=O-8fEVXR7AE&t=7s
Dữ liệu đang được cập nhật!!!